Wizja i Misja Domu Dziecka
Wizja i Misja Domu Dziecka
niedziela, 17 października 2010 16:01

Wizja Domu Dziecka im. Księdza Biskupa Wojciecha Owczarka


"Człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów,
ale przez te czyny jest zawsze w jakiś sposób twórcą samego siebie"
Jan Paweł II



1. Dom Dziecka im. ks. bp. W. Owczarka we Włocławku jest placówką, która pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą wobec przebywających tutaj dzieci i kieruje się przesłaniem księdza biskupa-patrona Domu Dziecka:


"Miłość bliźniego jest probierzem niezawodnym miłości Boga"


2. Placówka zapewnia swoim podopiecznym :

  • Odpowiednie warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka oraz jego samorealizacji

  • Wychowanie w duchu tradycji i wartości uniwersalnych oraz wiary chrześcijańskiej

  • Poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie godności osobistej

  • Przygotowanie do samodzielnego i godnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

3. Wszyscy pracownicy otaczają wychowanków troską, życzliwością i opieką, kierując się posiadaną wiedzą i troską dziecka.
4. Placówka zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój, opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną, sprawowaną przez pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych oraz przez osoby wspomagające (wolontariat).
5. Placówka wzbogaca systematycznie wyposażenie obiektu i upiększa teren wokół niego.

 

Misja Domu Dziecka


1. W naszym domu:

  • Staramy się wychowankom pozbawionym miłości i zainteresowania w rodzinnych domach stworzyć dom zastępczy, w którym, pomimo przymusu sytuacji, mogą czuć się ja u siebie;

  • Opiekujemy się dziećmi, wychowujemy je i uczymy, przygotowujemy do nauki w szkole, do współpracy w grupie rówieśniczej, do życia w społeczeństwie.

2. W swojej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, zadaniami stworzonymi przez otaczającą rzeczywistość, uwzględniamy potrzeby wychowanka i jego możliwości.
3. Wprowadzamy wychowanków w świat wartości uniwersalnych: Miłość, Dobro, Prawda, Piękno, Wolność.
4. Stwarzamy warunki do:

  • Kształtowania wartości postaw w relacjach interpersonalnych, odczuwania bycia gospodarzem domu;

  • Dokonywania przez wychowanków wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

5. Współpracujemy z rodziną wychowanka w celu jego powrotu do domu rodzinnego.