Wolontariat
Wolontariat
środa, 07 lipca 2010 14:06

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny)- dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

 • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
 • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
 • chęć bycia potrzebnym;
 • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
 • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
 • pobudki religijne.

Do zadań realizowanych przez wolontariuszy w naszym Domu Dziecka należą:

 • pomoc przy odrabianiu prac domowych,
 • pomoc w nadrabianiu zaległości edukacyjnych
 • udział w grach i zabawach z dziećmi,
 • uczestnictwo w wyjściach z dziećmi na zewnątrz placówki (wycieczki, kino, teatr...),
 • organizowanie czasu wolnego w sposób atrakcyjny,
 • wychodzenie z dziećmi na spacery.

Jeżeli masz potrzebę:

 • pomocy młodszym w nadrabianiu zaległości
 • dzielenia się swoini zainteresowaniami z innymi
 • organizowania w sposób atrakcyjny wolnego czasu
 • zrobienia czegoś dobrego dla innych

  ZOSTAŃ NASZYM WOLONTARIUSZEM

 

Wymagania i warunki korzystania z wolontariatu